[EHW]Character card

posted on 20 Apr 2013 03:11 by zilly-zoul in EHW
 
 
 
 
 
รูปนี้ดราฟท์ท่าทางมาจาก ภาพนี้ ฮะ
(ดราฟท์เพื่ออยากให้มันออกมาสวยๆ)
 
 
 
 
*EDIT*
 
เอาไข่อีสเตอร์มาแปะด้วย
ทำไว้นานแล้ว ไข่จะเน่าแล้ว ๕๕๕
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet